Toyota все едно, че не диша...

/ Информатор

По-точно - не емитира СО2, а още по-точно – използва 100% възобновяема енергия

Европейското подразделение на Toyota с екологична гордост съобщи, че през 2019 година е постигнато използване на 100% възобновяеми източници на елекроенергия, което означава, че огромният труд, който кипи в 9 завода, 14 складови центъра, 7 логистични център и 29 национални дилъри не вкарва излишен въглероден двуокис ва отмосферата. Тък не се брои въздуха, която работниците дишат, а само електричесдтвото, което е произведено от вътрин ецнтрали или слънчева енергия.

Това е постигнато чрез специални усилия във и съчетание на:

  • Насърчаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници за офисите и съоръженията на Toyota в сътрудничество с местни заинтересовани страни (TPCE фотоволтаични панели, TMUK фотоволтаични панели, TMMF фотоволтаична стена, Зеебрюге ветрогенератор, фотоволтаични панели в логистичния център на Toyota в Мадрид,…);
  • Закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, където това е възможно;
  • Закупуване на Европейски сертификати („Гаранция за произход”) за страните от Европейския съюз, както това е регламентирано в Директива 2009/28/EО на Европейския съюз;
  • Закупуване на сертификати I-REC („Международен сертификат за енергия от възобновяеми източници”) за страни извън Европейския съюз, признати в съответствие с международния I-REC стандарт.

Освен това  от 2013 г. (началната година на Environmental Challenge 2050) до днес, енергията за единица произведен автомобил в производствените мощности на компанията е намалена с цели 18%. Прякото сравнение със средната за ЕС28 (28-те страни членки на Европейския съюз) енергийна консумация в размер на 2.3 мВтч на единица произведено превозно средство показва, че Toyota потребява с 48% по-малко електроенергия на произведен автомобил.

НазадКоментари